Projects
 • Mikrobiyal ve Enzimatik Reaksiyonlar Kullanılarak Biyoteknolojik Yöntemlerle Indol Türevlerinin Sentezi. Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Zerrin Çalışkan

 •  

 • Kemoenzimatik reaksiyonlarla Dihidrobenzofuranon ve Dihidroindolon Türevlerinin Enantioselektif Hidrolizi. Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Zerrin Çalışkan

 •  

 • Optikçe Aktif Benzofuranon ve Indol Türevlerinin Biyoteknolojik Yöntemler Kullanılarak Eldesi. Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Zerrin Çalışkan

 •  

 • Çinko Eksik Koşullarda Yetiştirilmiş Hordeum spontaneum’dan Kurulmuş SSH Kütüphanesinden Seçilen cDNA’ların Moleküler Analizi. Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Şenay Vural Korkut

 •  

 • Zeytinde cbf1/dreb1 Transkripsiyon Faktörlerini Kodlayan Gen Homologlarının Strese Bağlı Anlatımlarının Analizi. Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Nehir Özdemir Özgentürk

 •  

 • Terrier Irkı Köpeğin Meme ve Tümörlü Meme Dokusunda Ekspresse Olan Genlerin EST (Expressed Sequence Tags) kütüphanesinin Oluşturulması ve Karşılaştırılması. Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Nehir Özdemir Özgentürk

 •  

 • Zeytin (Olea europaea)  ESTs (Expressed Sequence Tags) Kolleksiyonundan seçilen Lipid Transfer Geninin Moleküler Analizi. Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Nehir Özdemir Özgentürk

 •  

 • Organik ve Konvansiyonel Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Yetiştiriciliğinde Tuzlulukla İlgili Genlerin Ekspresyonlarının Karşılaştırılması. Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Nehir Özdemir Özgentürk.

 •  

 • Zeytin (Olea europaea)  EST Kolleksiyonundan Seçilen β Glukozidaz geninin  Moleküler Analizi ve Pichia pastoriste Ekspresyonu. Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Nehir Özdemir Özgentürk

 •  

 • Streptozotocin (STZ) ile diyabet oluşturulan sıçanlarda kimyasal olarak modifiye edilmiş Süperoksit Dismutazın (SOD) antioksidatif özelliklerinin incelenmesi ve geliştirilmesi. Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Banu Mansuroğlu

 •  

 • Topraksız Tarımda Echinacea purpurea (L.) Moench (Ekinezya), Foeniculum vulgare Miller (Rezene), Matricaria recutita L. (Tıbbi Papatya) Üretimi ve Üretim Koşullarının Optimize Edilmesi. Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Banu Mansuroğlu

 •  

 • Zeytin (Olea europaea) β Glukozidaz Geninin Promotor Bölgesindeki “cis-acting” Elementlerin Belirlenmesi. Proje Yöneticisi: Ar. Gör. Dr. Günseli Kurt Gür