Güncel Bitirme poster sunum tarihleriTüm Duyurular
04
HAZ

 

Poster Sunum Tarihi: 8 Haziran 2018 Cuma 10.00 Bölüm Fuaye Alanı

 

Poster Boyutları: 50x70 cm 

 

 

 

Bitirme Çalışması Yazımı ve Sunumu

 

1. Bitirme Çalışması Yazım Kılavuzuna uygun olarak yazılacaktır.

 

2. Çalışmanın teslimi için Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Bitirme Çalışması Teslim Formu doldurulacak ve danışmana onaylatılacaktır.

 

3. Çalışmanın teslimi en geç final döneminin ilk günü 3 nüsha olarak jüri ve tez danışmanına teslim edilecektir.

 

4. Bitirme Çalışması sunumu “Poster” şeklinde yapılacaktır.

 

5. Bitirme Çalışması sunumu sonrası (yapılan değişikliklerden sonra) 1 adet kopya elektronik ortamda (CD içinde) Bölüm Sekreterliğine teslim edilecektir. (CD adı “tez adı-danışman-öğrenci no-adı soyadı” şeklinde kaydedilecek.)

 

NOT: Gerekli kılavuz ve formlar aşağıdaki linkte bulunabilir.

http://www.bio.yildiz.edu.tr/bio/8/Lisans-Bitirme-%C3%87al%C4%B1%C5%9Fmas%C4%B1/107