Staj
 
Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü lisans programında okuyan öğrencilerimiz, staj işlemleriniz için 
 
Staj Komisyonunda görevli, aşağıda adı verilen Öğretim Üyeleri ve Elemanlarından bilgi alabilirsiniz.
 
    Komisyon Başkanı:     Doç. Dr. Zerrin ÇALIŞKAN
 
    Komisyon Üyeleri:       Doç. Dr. Nehir ÖZDEMİR ÖZGENTÜRK
                                          
                                          Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül ERDEMİR ÜSTÜNDAĞ 
                                              
                                          Arş. Gör. Burcu TÜRKOĞLU
 
                                          Arş. Gör. Fatma Şayan POYRAZ
 
                                          Arş. Gör. Ahmet YAĞBASAN
 
 
Staj Başvuru Dönemleri: 
 
Stajlar akademik tatil döneminde yapılmaktadır. Staj başvurusu yapacak öğrenciler staj yapacakları 
 
staj dönemi (yarı yıl ya da yaz) başında Başvuru Dilekçelerini ve Staj Takvimini bölüm sekreterliğine vermelidirler. 
 
 
Staj başvurusu süreci:
 

1.       Staj yapmak istenilen kurumu ve tarihleri belirten bölüm başkanlığına hitaben bir dilekçe, bölüm sayfasından indirilip doğru şekilde işaretlenmiş staj takvimi  ve transkript ile bölüm sekreterliğine başvurulur. (Bütünlemeye girilen günler staj takviminde olamaz)

 

2.       Staj kabul listesi açıklandıktan sonra SGK Staj formu (3 adet) doldurulup staj yapılacak kuruma ve "bölüm staj komisyonu başkanına (Doç. Dr. Nehir Özdemir ÖZGENTÜRK)" imzalatılır.

 

3.       İmzalatılan SGK Staj formu, Staj Sicil formu, Genel Sağlık Sigortası Beyan ve Taahhüt formu, Yıllık takvim, iki adet fotoğraf ile birlikte SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) işlemleri için Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığına başvurulup sigorta işlemleri başlatılır.

 

4.       SGK Staj Formu ve Sigorta Giriş Bildirgesinin bir kopyası Staj Komisyonu Üyelerinden birine teslim edilir.

 

Not: Staj defteri Staj Yapılan Kuruma imzalatılır (bölüme değil).  

 

 

Staj Tamamlandıktan Sonra Bölüme Teslim Edilecek Evraklar:

 

 Staj Defteri

 

 FR-0283-Staj Değerlendirme Formu

 

 FR-0286-Staj Sicil Formu

 

 FR-0625-Staj Yapılan Kurumun Stajyeri Değerlendirme Anket formu (Kurum tarafından doldurulmuş, kapalı zarf içinde )

 

 FR-0783-Stajyerin Staj Yaptığı Kurumu Değerlendirme Anket Formu (Öğrenci tarafından doldurulacak)

 
            Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 

 

 

 
Staj sürecinde gerekli tüm evraklar aşağıdaki gibidir:
 
 • Staj Başvuru Dilekçesi 
 • Staj Takvimi (2 Nüsha-Staj takvimine buradan ulaşabilirsiniz)
 • SGK Staj Formu (3 Nüsha)
 • 2 adet fotoğraf
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi(2adet)
 • Genel Sağlık Sigortası Beyan ve Taahhüt Formu
 • Staj Değerlendirme Formu
 • Staj Sicil Formu (2 Nüsha)
 • Stajyerin Staj Yaptığı Kurumu Değerlendirme Anket Formu
 • Staj Yapılan Kurumun Stajyeri Değerlendirme Anket formu
 • Staj Defteri 
 
Staj evraklarının güncel hallerini lütfen aşağıda belirtilen linkten ilgili form numarasıyla kontrol ediniz.
 
http://www.kalite.yildiz.edu.tr/category.php?id=24
 
 •  FR- 284 numaralı SGK Staj Formu
 •  FR- 285 numaralı GSS Beyan ve Taahhütname
 •  FR- 286 numaralı Staj Sicil Formu
 •  FR-0783-Fen-Edebiyat Fakültesi Stajyerin Staj Yaptığı Kurumu Değerlendirme Anketi
 •  FR-0625-Staj Yapılan Kurumun Stajyeri Değerlendirme Anket Formu
 •  FR-1266-Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi formu
 •  FR-1267-Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Başvuru formu
 •  Dış Paydaş (işveren) Anket Formu (Buradan ulaşabilirsiniz)
 

Staj Kılavuzu için tıklayınız.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Staj Uygulama Esasları