Staj
 
Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü lisans programında okuyan öğrencilerimiz, staj işlemleriniz için 
 
Staj Komisyonunda görevli, aşağıda adı verilen Öğretim Üyeleri ve Elemanlarından bilgi alabilirsiniz.
 
    Komisyon Başkanı:     Doç. Dr. Zerrin ÇALIŞKAN
 
    Komisyon Üyeleri:       Prof. Dr. Nehir ÖZDEMİR ÖZGENTÜRK
                                          
                                             Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül ERDEMİR ÜSTÜNDAĞ 
                                              
                                             Arş. Gör. Burcu TÜRKOĞLU
 
                                             Arş. Gör. Mine KUÇAK
 
Staj Başvuru Dönemleri: 
 
Stajlar akademik tatil döneminde yapılmaktadır. Staj başvurusu yapacak öğrenciler staj yapacakları 
 
staj dönemi (yarı yıl ya da yaz) başında Başvuru Dilekçesi, Not Transkripti ve Staj Takvimini bölüm sekreterliğine vermelidirler. 
 
 
Staj başvurusu süreci:
 

1.       Staj yapmak istenilen kurumu ve tarihleri belirten bölüm başkanlığına hitaben bir dilekçe, bölüm sayfasından indirilip doğru şekilde işaretlenmiş staj takvimi  ve transkript ile bölüm sekreterliğine başvurulur. (Sınava (bütünleme, mezuniyet vs. girilen günler staj takviminde olamaz)

 

2.      Staj kabul listesi açıklandıktan sonra SGK Staj formu (3 adet) ve Staj Sicil formu , ilgili yerlere resim yapıştırılmış, resimler bölüm başkanlığı tarafından paraflanmış olmalı ve Bölüm başkanı yazılı tüm formlar önce bölüm başkanlığına imzalatılmış olarak staj yapılacak kuruma  imzalatılır.

 

3.       İmzalatılan SGK Staj formu, Staj Sicil formu, Genel Sağlık Sigortası Beyan ve Taahhüt formu, Yıllık takvim, İşsizlik fonu katkısı bilgi formu ile birlikte SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) işlemleri için Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığına başvurulup sigorta işlemleri başlatılır.

 

4.      Sigorta giriş işlemleri tamamlandıktan sonra SGK Staj Formu ve Sigorta Giriş Bildirgesinin bir kopyası Staj Komisyonu Üyelerinden birine teslim edilir.

 

Not: Staj defteri Staj Yapılan Kuruma imzalatılır (bölüme değil).  

 

 

Staj Tamamlandıktan Sonra 30 gün İçinde Bölüme Teslim Edilecek Evraklar:

 

İmzalanmış(ya da paraflanmış) ve kaşelenmiş(ya da isim soyisim bilgisi) Staj Defteri

 

 FR-0283-Staj Değerlendirme Formu

 

 FR-0286-Staj Sicil Formu

 

 FR-0625-Staj Yapılan Kurumun Stajyeri Değerlendirme Anket formu (Kurum tarafından doldurulmuş, kapalı zarf içinde )

 

 FR-0783-Stajyerin Staj Yaptığı Kurumu Değerlendirme Anket Formu (Öğrenci tarafından doldurulacak)

 

 Dış Paydaş (işveren) Anket Formu

 
        

 

 

 
Staj sürecinde gerekli tüm evraklar aşağıdaki gibidir:
 
 • Staj Başvuru Dilekçesi 
 • Staj Takvimi (2 Nüsha-Staj takvimine buradan ulaşabilirsiniz)
 • SGK Staj Formu (3 Nüsha)
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi(2adet)
 • Genel Sağlık Sigortası Beyan ve Taahhüt Formu
 • Staj Değerlendirme Formu
 • Staj Sicil Formu (2 Nüsha)
 • Stajyerin Staj Yaptığı Kurumu Değerlendirme Anket Formu
 • Staj Yapılan Kurumun Stajyeri Değerlendirme Anket formu
 • Staj Defteri 
 
Staj evraklarının güncel hallerini lütfen aşağıda belirtilen linkten ilgili form numarasıyla kontrol ediniz.
 
http://www.kalite.yildiz.edu.tr/category.php?id=24
 
 •  FR-0283-Staj Değerlendirme Formu
 •  FR- 284 numaralı SGK Staj Formu
 •  FR- 285 numaralı GSS Beyan ve Taahhütname
 •  FR- 286 numaralı Staj Sicil Formu
 •  FR-0783-Fen-Edebiyat Fakültesi Stajyerin Staj Yaptığı Kurumu Değerlendirme Anketi
 •  FR-0625-Staj Yapılan Kurumun Stajyeri Değerlendirme Anket Formu
 •  FR-1266-Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi formu
 •  FR-1267-Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Başvuru formu
 •  Dış Paydaş (işveren) Anket Formu (Buradan ulaşabilirsiniz)
 

Staj Kılavuzu için tıklayınız.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Staj Uygulama Esasları