Lisans Bitirme Çalışması

Bitirme Tezi

Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans öğrencilerinin mezun olabilmesi için Bitirme Çalışması yapmaları gerekmektedir. Bitirme çalışmasının süresi bir yarıyıldır. Bu sürenin sonunda öğrenci, çalışma süresinde edinilen bilgileri, deneyimleri düzenleyerek Bitirme Tezi haline getirerek Tez Jüri Üyelerine sunar. 

 

Bitirme Tezi Yazım Kılavuzuna uygun olarak yazılmalıdır. Bölüm tarafından yayınlanan Tez Şablonu kullanılarak hazırlanabilir. Çalışmanın teslimi için Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Bitirme Tez Teslim Formu doldurulup danışmana onaylatılmalıdır. Çalışma en geç final döneminin ilk günü 3 nüsha olarak ve tez danışmanına teslim edilmelidir. Bitirme Çalışması sunumu yıl sonunda “Poster” olarak bölüm tarafından ilan edilen tarihte yapılır. 

 

Bitirme Çalışması sunumu sonrası (yapılan değişikliklerden sonra) 1 adet kopya elektronik ortamda (CD içinde) Bölüm Sekreterliğine de teslim edilmelidir (CD adı “tez adı-danışman-öğrenci no-adı soyadı” şeklinde kaydedilmeli).

 

Bitirme Tezi Yazım Kılavuzu

 

Tez Şablonu 

 

Tez Teslim Formu