Genel Bilgi

LABORATUAR OLANAKLARI

Bölümümüzde Genel Biyoloji ve Moleküler Biyoloji Anabilim dallarına ait  3 adet araştırma laboratuarı bulunmaktadır. Mevcut araştırma alanında başlıca 500 MHz Nükleer Manyetik Rezonans spektometresi (NMR), yüksek performanslı ince tabaka kromatografisi cihazı (HPTLC), gaz kromatografisi kütle spektrometresi (GC-MS), yüksek basınçlı sıvı kromatografisi cihazı(HPLC), UV/VIS spektrofotometresi, Infra-Red spektometresi (IR), orta basıçlı sıvı kromatografisi cihazı (MPLC), MPLC  Kolon Doldurma Ünitesi, Liyofilizatör, Polarimetre, Paralel Buharlaştırma, Konsantratör, Bitki Öğütme Değirmeni, Rotaryevaporator,  PCR cihazları, -80 derece dondurucu, -20 ve +4 °C soğutucular, farklı büyüklüklerde santrifüjler, elektroporatör, bitki büyütme kabinleri, DNA ve protein jel elektroforez sistemleri, jel görüntüleme sistemleri, inkübatörler, steril kabin, çeker ocaklar ve mikroskoplar bulunmaktadır. Yapılmakta olan yeni laboratuar, sınıf ve ofislerin 2013 Haziran ayında tamamlanması planlanmaktadır.

 

KİMLER FAYDALANABİLİR

Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Kimya, Kimya Mühendisliği, Biyoloji Öğretmenliği, Çevre Mühendisliği, Orman Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Eczacılık Fakültesi, Biyokimya Bölümü, Tıbbi Biyoloj, Gıda Mühendisliği bölümlerinden mezun öğrenciler faydalanabilir.

 

ARAŞTIRMA ALANLARI

Bitki Moleküler Biyolojisi ve Genetiği, Bitki Kimyası, Biyotransformasyon, Bitki Stres Fizyolojisi, Allelopati, Memeli Hayvan Genetiği, Medikal Genetik