Tarihçe

 

TARİHÇE

Bölümümüz 1999 yılında Biyoloji Bölümü olarak açılmış ve aynı yıl Yüksek Lisans öğretimine başlamıştır.  Lisans Programı bulunmayan Biyoloji Bölümü'nün adının 2012 yılında Moleküler Biyoloji ve Genetik  olarak değiştirilmesiyle birlikte aynı yıl Lisans Programı da açılmıştır. Mevcut olan Yüksek Lisans Programını adı da "Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans Programı" olarak değiştirilmiştir. Moleküler Biyoloji ve Genetik  Doktora Programı 2012- 2013 bahar döneminde öğrenci almaya başlamıştır.