Hakkında

Bölüm Hakkında

 

Bölümümüz 1999 yılında Biyoloji Bölümü olarak açılmış ve aynı yıl Yüksek Lisans öğretimine başlamıştır.  Bölümümüzde araştırmalar ağırlıklı olarak bitki moleküler biyolojisi ve genetiği, bitki kimyası, allelopati ve biyotransformasyon alanlarında yapılmaktadır. Bunların yansıra memeli hayvan ve insan genetiği araştırmaları da yürütülmektedir. 

 

Üniversitemizde önceden mevcut olan ancak Lisans Programı bulunmayan Biyoloji Bölümü'nün adının 2012 yılında Moleküler Biyoloji ve Genetik  olarak değiştirilmesiyle birlikte aynı yıl Lisans Programı da açılmıştır. Mevcut olan Yüksek Lisans Programını adı da "Moleküler Biyoloji ve Genetik Yüksek Lisans Programı" olarak değiştirilmiştir. Doktora Programı ise "Moleküler Biyoloji ve Genetik Doktora Programı" olarak 2013 yılında açılmıştır. 

 

Bölümümüzde 2 Profesör, 2 Doçent, 5 Yardımcı Doçent, 2'si doktoralı olmak üzere 6 Araştırma Görevlisi ve 1 Uzman görev yapmaktadır.